Els boscos, els matollars i la resta de formacions forestals són sistemes dinàmics, que canvien constantment en funció de molts processos naturals i de les pertorbacions que pateixen. Tots aquests factors afecten la mortalitat, la regeneració i el creixement de les diferents espècies que formen part de l'ecosistema.

En aquest àmbit, el CREAF és un centre àmpliament reconegut en l'elaboració d'inventaris i bases de dades forestals, i en el desenvolupament de models matemàtics per a l'estudi dels boscos. La integració d'aquestes dades en models de canvi global ajuda a planificar millor noves estratègies de gestió forestal per conservar els valors naturals, socials i econòmics dels nostres ecosistemes forestals.

Responsables de la línia