La Conca Mediterrània és un dels principals punts de concentració de la biodiversitat del planeta. La pèrdua d'aquesta biodiversitat és un dels reptes ambientals més grans que ens ha tocat afrontar les darreres dècades. Sense la biodiversitat, seria impossible obtenir la multitud de bens i serveis ecosistèmics que necessitem per viure.

Al CREAF estudiem els mecanismes que generen i mantenen la biodiversitat en els ecosistemes terrestres. Analitzem les pautes territorials que presenta la biodiversitat i els factors que l'amenacen.

Treballem amb espècies i comunitats de plantes i animals, abordant els estudis tant des d'escales moleculars com de tot l'ecosistema.

Responsables de la línia