La teledetecció i els sistemes d'informació geogràfica han permès analitzar el territori a escales molt grans i, alhora, cada cop més detallades. Aquests anàlisis resulten fonamentals per prendre decisions sobre la gestió sostenible dels recursos naturals, dissenyar les xarxes d'espais protegits i fer front a les amenaces del canvi global.

Gràcies a la recerca feta pel CREAF en aquest àmbit, hem pogut posar a disposició pública un conjunt de mapes digitals de cobertes del sòl per diverses èpoques, dissenyar nous formats per emmagatzemar i distribuir cartografia temàtica, i desenvolupar eines informàtiques, com el SIG MiraMon, que permeten consultar i analitzar gran quantitat d'informació sobre el nostre patrimoni natural.

Responsables de la línia