El foc és un dels factors que ha modelat més el paisatge mediterrani en el curs de la història. Tot i això, l’impacte humà i el canvi climàtic han modificat el règim d’incendis sense parar. Entre 1960 i 2000, el nombre anual d’incendis i la superfície anual cremada van créixer de manera alarmant, després això es va estabilitzar, amb daltabaixos, però va aparèixer un nou repte, un fenomen relativament recent: els grans incendis, aquells que escapen del control dels mecanismes d’extinció, que es propaguen a gran velocitat, de forma virulenta i que tenen una gran capacitat de generar focus secundaris i situacions de risc per a la població. Els 252 grans incendis ocorreguts a Espanya entre 2002 i 2012 van costar prop de  100 vides i can calcinar gairebé 1 milió d’hectàrees, una superfície equivalent a la tota la província de Lugo.

Segons les previsions podria semblar que en un futur l’augment de temperatures i la sequera acabin reduint la biomassa dels boscos més secs i amb ella la probabilitat d’incendis. En canvi, els boscos d’alta muntanya, actualment més humits i salvaguardats del pas de les flames, serien els que amb tota probabilitat es veurien més afectats per aquesta pertorbació.

  • Prevenció del perill d’incendi forestal. Millorem contínuament el mapa de perill diari d’incendi i els Plans de protecció prioritària dels massissos forestals (PPPMs).
  • Estudi i modelització del règim d’incendis. Analitzem el paper de l’estructura del bosc en els incendis i desenvolupem models que ens permetin predir la vulnerabilitat del territori a aquesta pertorbació i els seus efectes a llarg termini.
  • Focs de capçada i models de combustible. Elaborem mapes de models de combustible i analitzem perquè alguns focs arriben a ser d’alta intensitat i tenen comportaments extrems.
  • Efectes del foc sobre les plantes. Estudiem les estratègies de supervivència i regeneració que mostra la vegetació enfront dels incendis en funció de les característiques de cada foc.
  • Recuperació de la fauna després d’incendis. Analitzem els factors que determinen la supervivència i recuperació de la fauna després del foc i el paper d’aquesta com dispersora i depredadora del banc de llavors.
  • Gestió de zones cremades. Valorem les alternatives de gestió que permeten reduir el risc d’incendi i afavorir la regeneració posterior, especialment en grans incendis.

Responsables de la línia