Les plantes emeten una gran quantitat i diversitat de compostos orgànics volàtils (COVs) que desenvolupen múltiples funcions fisiològiques, ecològiques. Aquests compostos també afecten  la química atmosfèrica i tenen efectes finals en cascada sobre les comunitats d’organismes, els ecosistemes i sobre la qualitat de l’aire i àdhuc el clima. Les projeccions futures prediuen un increment substancial d’aquestes emissions en resposta al canvi global. Entre aquests, la temperatura, que n’està augmentant la volatilització i la síntesi, i que està afectant no només les emissions de les fulles, sinó també les de les flors, on els COVs hi juguen un paper clau.

D’altra banda, l’exposició a concentracions elevades d’ozó també està provocant situacions d’estrès en les plantes i alterant les emissions de COVs. A més,  l’ozó també esta reduint sensiblement el temps de vida d’aquests compostos i està interferint en algunes de les seves funcions ecològiques. L’estudi dels COVs esdevé cada dia més crucial per les seves interaccions entre els NOx, i altres molècules antropogèniques i per la possible relació amb  la qualitat de l’aire que respirem i els seus impactes en la salut humana.

En les nostres línies de treball combinem punts de vista que fan única la nostra recerca. Combinem el coneixement de la bioquímica i fisiologia vegetals (metabolisme secundari), l’ecologia terrestre i la química atmosfèrica, amb el que podem aportar punts de vista innovadors sobre el funcionament dels organismes vius, dels ecosistemes i dels processos de canvi global.

Les principals línies de treball i experteses del CREAF en aquest camp inclouen:

  • Ecofisiologia de plantes mediterrànies: Estudiem les respostes ecofisiològiques de les plantes mediterrànies davant del canvi climàtic.
  • Emissions de COVs i canvi global: Analitzem com afecta el canvi global a les emissions biogèniques de compostos orgànics volàtils.
  • Contingut de COVs a les plantes: Analitzem com el canvi global pot modificar els continguts de compostos orgànics volàtils en les diferents parts de les plantes.
  • Caracterització de COVs: Caracteritzem de les emissions i els continguts en terpens de plantes de diferents zones climàtiques (Mediterrània, Tropicals, Boreal...).

Responsables de la línia