FIBER
Beques Marie Curie
Durada del projecte: 
febr. 2017 a febr. 2019

Introducció

Investigarem com l'assignació de carboni a arrels i rizosfera està afectada per la fertilitat del sòl. Per als models de predicció, se seguirà una aproximació teòrica basada en un balanç funcional entre les fonts "aèries" (llum, CO2) i els recursos "edàfics" (nutrients, aigua).

El desenvolupament del model s’orientarà en base a dades observacionals obtingudes d'experiments de manipulació i a bases de dades d'inventaris d'ecosistemes. Aquest model servirà per comprendre millor si, sota un increment continu del CO2, els nutrients limitaran de manera creixent l'embornal de carboni del terra.