MONTES
Projectes nacional
Durada del projecte: 
des. 2008 a des. 2013

Montes té l'objectiu de millorar el coneixement bàsic de la interacció entre la muntanya i el canvi global. També es vol determinar com integrar la seva gestió de manera efectiva dins les estratègies per fer front al canvi climàtic. Per fer-ho cal examinar els serveis ecosistèmics que ofereix la muntanya i el grau d'interdependència amb diversos components del canvi global.

Introducció

El projecte MONTES Consolider

MONTES sorgeix amb la idea d'investigar la relació que hi ha entre els factors de canvi global i els serveis que proporciona l'ecosistema a la forest mediterrània. A més de la ineludible recerca, el projecte també pretén orientar les oportunitats de maneig forestal i millorar-ne així l'adaptació al canvi.  

MONTES és un gran projecte que forma part del programa Consolider-Ingenio, una iniciativa del Ministeri de Ciència i Innovació que busca la cooperació entre grans grups d'investigadors i impulsar la participació en el Programa Marc europeu.

D'aquesta manera, el projecte MONTES integra el treball de més de 90 científics i tècnics pertanyents a 13 entitats de recerca, que inclouen Catalunya i tot Espanya i que té col·laboració estrangera de prestigi. Així mateix, perquè l'estudi sigui representatiu, incorpora nou àrees que inclouen tota la variació mediterrània: Pirineus, Montseny, Sierra Nevada, Alt Tajo, Prades, Garraf, Serra de Segura, Doñana i Torre Marimon. 

 

Estructura i objectius

La recerca s'organitza en tres eixos fonamentals. La primera mesura la influència del canvi global en la forest, la segona se centra en la capacitat de la forest per modificar els efectes del canvi global i finalment s'estudia com pot contribuir la gestió forestal a mitigar aquests efectes.

Per a això, MONTES s'estructura en set mòduls de treball que condensen totes les possibles interaccions entre els efectes del canvi global i els serveis que ofereix l'ecosistema:

(1) les interaccions entre la forest i l'atmosfera

(2) canvis en la fixació de carboni a les forests

(3) canvis en la distribució d'espècies causats pel canvi climàtic

(4) conseqüències sobre la disponibilitat d'aigua

(5) conseqüències dels canvis d'ús del sòl i fragmentació en la conservació d'espècies

(6) vulnerabilitat de les espècies al foc i gestió preventiva dels grans incendis

(7) invasions ecològiques i conseqüències en la biodiversitat, més un vuitè mòdul centrat en la transversalitat i les interaccions entre tots els mòduls.

El projecte pretén comprendre les amenaces i buscar oportunitats davant el canvi global, així com consolidar una plataforma competitiva i multidisciplinària de recerca a llarg termini.

Conclusions

  • Logo MONTES