FORESTCAST
Projectes nacional
Durada del projecte: 
gen. 2015 a des. 2017

El canvi climàtic té una àmplia gamma d'efectes sobre els ecosistemes i la societat, una tendència que s'espera que augmenti en el futur a causa de l'augment de fenòmens climàtics extrems. Els impactes d'aquests fenòmens climàtics extrems són molt diferents depenent dels sectors i la regió considerada. 

Introducció

Els boscos proveeixen una sèrie de serveis ecosistèmics vitals. L'objectiu del projecte FORESTCAST és desenvolupar un marc conceptual i metodològic per integrar els riscos, impactes i vulnerabilitats dels fenòmens climàtics extrems (principalment sequera i foc) en els boscos mediterranis utilitzant models per als diferents serveis ecosistèmics (carboni, aigua, biodiversitat) i integrant els efectes de les diferents estratègies d'adaptació per fer front a aquests fenòmens climàtics extrems.

El projecte FORECAST representa un important avanç perquè inclou i integra les següents accions:

  • (a) analitzar les projeccions meteorològiques i bases de dades per tal d'avaluar els règims climàtics i les àrees amb un alt risc de fenòmens climàtics extrems;
  • (b) desenvolupar una avaluació integrada i estandarditzada a nivell regional per a la determinació dels impactes resultants de fenòmens climàtics extrems sobre els boscos;
  • (c) preveure la possible trajectòria d'aquests impactes sota diferents escenaris climàtics i socioeconòmics;
  • (d) involucrar als que prenen decisions i gestors en la definició i desenvolupament d'una eina per a triar les estratègies que permetin fer front a fenòmens climàtics extrems;
  • (i) desenvolupar una eina de suport a la decisió integrant la informació d'escenaris futurs i les possibles mesures d'adaptació;
  • (f) sintetitzar els resultats per tal de desenvolupar solucions a nivell local, regional i nacional.
  • Avaluació i predicció dels serveis ecosistèmics dels boscos