935812915
Oficina: C5b/-154
Soc graduada en Biologia per la Universitat de Barcelona (2016), màster en Ecologia Terrestre i Gestió de la Biodiversitat (2018) i doctora en Ecologia Terrestre (2023) per la Universitat Autònoma de Barcelona. Vaig desenvolupar la tesi doctoral al CREAF, supervisada pels investigadors Jofre Carnicer i Josep Peñuelas, al voltant dels processos microclimàtics, ecofisiològics i demogràfics que modulen les respostes al canvi climàtic i a la sequera d'una espècies model de papallona.
 
A continuació, m'he incorporat a l'equip de la investigadora Annelies Broekman com a tècnica de recerca del projecte Community4Nature de l'Interreg EuroMED per treballar en qüestions de governança i transferència d'eines per a la conservació i restauració del patrimoni natural i l'adaptació al canvi global.

Recent publications under CREAF affiliation