C4N
Projectes Interregs
Durada del projecte: 
gen. 2023 a des. 2029

Introducció

El Projecte Community for Nature (C4N) es desenvolupa en el marc de la Missió 2 del Programa Interreg Euro-MED sobre protecció, restauració i valoració de l'entorn natural i el patrimoni. Aquesta missió té com a objectiu principal complir els objectius mediambientals planificats per la UE i inclosos al Pacte Verd de la UE, però també ben detallats a la Comunicació de la UE sobre Economia Blava Sostenible i a l'Estratègia de Biodiversitat de la UE per al 2030, el Conveni de Barcelona i el Conveni sobre Diversitat Biològica (CDB). En aquest marc, C4N treballa en estreta col·laboració amb el Projecte mirall, Diàleg per la Natura, donant suport a accions transnacionals dirigides a desenvolupar marcs de governança efectius i garantir l'augment de la sostenibilitat de la gestió dels recursos naturals.

Objectiu

C4N té com a objectiu assolir la transferència de coneixements i bones pràctiques, així com l'harmonització de polítiques per abordar els desafiaments relacionats amb la protecció de la biodiversitat i el canvi climàtic mitjançant l'establiment d'una Comunitat de Pràctiques que impulsi les relacions entre els actors clau de la regió mediterrània. C4N explota, reutilitza, remodela el coneixement disponible, les pràctiques existents i la infraestructura produïda pels projectes temàtics i estratègics d'Euro-MED per incorporar resultats transferibles a processos de planficació i polítiques de gestió concretes. Lliurarà un catàleg de resultats transferibles i establirà una sala d'amplificació comunitària per garantir la identificació d'oportunitats concretes per millorar la col·laboració i promoure l'adopció de solucions, l'harmonització de polítiques i les pràctiques de governança innovadores. Mitjançant grups de treball específics, programes de tutoria i capacitació, es convidarà els diferents públics objectiu a col·laborar per abordar els desafiaments comuns de l'àrea mediterrània i enfocar-se en temes específics per a la restauració, la valorització i la protecció ambiental a través d'un enfocament holístic, oferint un conjunt de solucions provades i validades.

El coneixement científic i tècnic, palanca de canvi per aplicar mesures polítiques que protegeixin la Mediterrània de la crisi climàtica
  • Interreg Euro-MED