93 581 2028
Oficina: C5b/018

Soc Catedràtic d’Ecologia de la Universitat Autònoma de Barcelona i investigador del CREAF, institució de la vaig ser director des de 2005 fins a 2019. La meva recerca està basada en l’estudi de la dinàmica forestal i l’efecte de les pertorbacions, en especial el foc, sobre les comunitats d’animals i plantes i els serveis ecosistèmics, inclosos el carboni i l’aigua. Al CREAF coordino un grup de recerca sobre “Dinàmica dels ecosistemes forestals i ecologia del foc” que ha estat reconegut com Grup d’Excel·lència per la Generalitat de Catalunya.

He publicat més de 250 articles, dels quals més de 160 en revistes internacionals incloses a l’SCI. He aconseguit cinc trams de recerca por part del govern espanyol. He estat investigador principal de nombrosos projectes de recerca d'àmbit nacional, sent especialment rellevant el projecte MONTES, un gran projecte inclòs dins del programa CONSOLIDER, sobre els efectes del canvi global als boscos espanyols. Aquest projecte estava finançat amb  4 milions d’euros i agrupava 100 investigadors de moltes de les principals institucions espanyoles dedicades a la recerca en ecologia terrestre i forestal. També he participat en projectes finançats per la UE, en altres projectes nacionals i en contractes amb les administracions.

Actualment soc el coordinador del projecte europeu LIFE MIDMACC sobre l'adaptació de la muntanya mediterrània al canvi climàtic, i el projecte nacional INMODES, sobre les limitacions de la modelització integrada a escala paisatgística i regional i el desenvolupament d'un procediment per a avaluacions futures dels canvis en la biodiversitat i els serveis ecosistèmics. 

He dirigit 16 tesis doctorals i nombrosos projectes de màster.

 

Interessos

Dinàmica i balanç de carboni dels boscos mediterranis en gradients climàtics y de gestió, Causes i conseqüències dels grans incendis i els canvis d’usos i el seu impacte sobre les comunitats d’animals i plantes, Impactes de les pertorbacions sobre els serveis ecosistèmics, Canvis en l'estructura de les comunitats de formigues en resposta a factors ambientals i a la competència