935814277
Oficina: C5/1118

Cristina Domingo-Marimon, (doctora en Geografia, màster en Teledetecció i SIG, llicenciada en Biologia) és una investigadora del grup de recerca consolidat GRUMETS (Mètodes i Aplicacions en Teledetecció i Sistemes d'Informació Geogràfica) que treballa i desenvolupa diversos projectes de recerca internacionals i nacionals (per exemple, MONALISA, BESTMAP, ESA HRLC CCI+ Fase 2, ACAPI, RegimShift, FenoAula o Fenotwin). En aquest moment, és la IP del projecte HE MONALISA, que tracta sobre pràctiques de restauració en terres àrides i el seu seguiment mitjançant teledetecció. També ha estat la IP del H202 BESTMAP i LIFE+ NewLife4Dryalndsa, a més de participar en H2020 ECOPOTENTIAL, H2020 EOTIST o ESA PhenoTandem, entre altres.
La seva carrera l'ha portat a fer estades de recerca en centres de referència internacional com la Universität Trier a Alemanya i el National Drought Mitigation Center a la Universitat de Nebraska-Lincoln als Estats Units d'Amèrica.

Els seus interessos de recerca es centren en l'ús de la teledetecció com a eina per a l'anàlisi de patrons naturals i climàtics, especialment la sequera, analitzant i describint els mecanismes d'aquests esdeveniments. També està interessada en el paper de l'Observació de la Terra com a eina per al seguiment i la millora dels serveis ecosistèmics i treballa en l'anàlisi de les dinàmiques de canvis de vegetació, ja siguin naturals o agrícoles.

És l'antiga coordinadora científica del Màster en Teledetecció i SIG i actualment ha estat professora associada del Grau en Geografia i Ordenació del Territori a la Universitat Autònoma de Barcelona durant 6 anys. Cristina ha col·laborat en altres màsters i ha participat com a ponent al Programa Internacional Leonardo da Vinci. Fins avui, ha supervisat i dirigit més de 9 projectes finals de màster i actualment està co-supervisant 2 estudiants de doctorat.