935814277
Oficina: C5/1118

Doctora en Geografia, màster en Teledetecció i SIG, llicenciada en Biologia. És investigadora postdoctoral en el grup de recerca consolidat GRUMETS (Mètodes i Aplicacions en Teledetecció i Sistemes d'Informació Geogràfica), on desenvolupa diversos projectes de recerca nacionals i internacionals, com ara DinaCliVe / ACAPI / GeoViQua. Algunes de les investigacions científiques recents en què s'involucra són el projecte Europeu H2020 ECOPOTENTIAL (Improving Future Ecosystem Benefits Through Earth Observations), on coordina l'apartat dedicat a la teledetecció per millorar els Serveis Ecosistèmics.

Ha realitzat estades de recerca en centres de referència internacional, com la Universität Trier a Alemanya i el National Drought Mitigation Center de la Universitat de Nebraska-Lincoln als Estats Units.

Els seus interessos de recerca se centren en l'ús de la teledetecció com a eina per analitzar patrons naturals i climàtics, especialment la sequera, analitzant i descrivint els mecanismes d'aquests esdeveniments. També està interessada en l'observació de la Terra com a eina per monitoritzar i millorar els serveis ecosistèmics. Treballa en l'anàlisi de la dinàmica de canvis a la vegetació, tant natural com agrícola.

Ha estat coordinadora científica del màster de Teledetecció i SIG i actualment és professora associada del grau en Geografia i Ordenació del Territori de la Universitat Autònoma de Barcelona. Ha col·laborat en altres màsters i ha impartit docència al Programa Internacional Leonardo da Vinci. Ha supervisat i realitzat més de 6 Treballs Finals de Màster.