M-TRAIT
Beques Marie Curie
Durada del projecte: 
febr. 2018 a febr. 2020

Encara no es coneix bé la resposta dels boscos a l'augment de les sequeres impulsades pel canvi climàtic. En part es deu a la dificultat per parametritzar i calibrar els models de vegetació per a les condicions de creixement actuals. El projecte M-TRAIT té com a objectiu millorar la representació de la resposta dels boscos a la sequera mitjançant una aproximació de trets funcionals per simular les intereación aigua-carboni als arbres. Els trets funcionals com la massa foliar per superfície, o la conductància hidràulica foliar, permeten descriure les estratègies de creixement a nivell de planta i la resposta a canvis ambientals. 

Introducció

Els canvis en els patrons de precipitació que es preveuen per les properes dècades podrien incrementar la freqüència i la intensitat dels períodes de sequera, especialment en la regió mediterrània. S'han descrit importants impactes en els serveis ecosistemics proporcionats pels sistemes forestals, en la producció de fusta entre d’altres, però no els que poden produir-se en els seus cicles hidrològics. Una raó es que el poder de predicció dels models utilitzats fins ara (Land Surface Models - LSM) queda limitat per la seva forta parametrització de tipus genèrics de plantes i la seva calibració en condicions actuals, essent contradictori amb els processos ecològics d’aclimatació i selecció.

Els trets de les plantes són les característiques que defineixen les seves estratègies de creixement. Aquests varien segons els individus i les comunitats es van adaptant al seu ambient. M-TRAIT es un model que pretén utilitzar una aproximació basada en característiques per modelitzar respostes a la sequera de sistemes forestals a gran escala. La selecció de les característiques més determinants en la resposta a la sequera es realitzarà en base a l’anàlisi de bases de dades a nivell mundial on es verificaran no només les relacions entre característiques, sinó també d'aquestes amb el seu ambient. Un cop designades les característiques clau, seran integrades en un LSM millorat per a l'ús forestal, amb una aproximació de mostreig individual, en la que un elevat nombre d’estratègies vitals podran ser incorporades.