El canvi global planteja reptes compleixos per a la societat, per aixó es important que la ciència pugui ajudar a fer-hi front.

Els riscos que suposen els impactes del canvi climàtic, els canvis en la demografia i d’usos del sòl plantegen importants reptes quan s’han de prendre decisions sobre la gestió de l’aigua i dels territoris. Per això el nostre equip treballa per a que la ciència pugui ajudar a millorar la informació disponible i ajudar a que els processos de presa de decisió puguin incorporar aquests elements. Actualment el grup de recerca d’aigua i canvi global està constituït per un equip multidisciplinari amb expertesa en termes de:

  • Modelització hidrològica, climàtica i forestal.
  • Estudis de vulnerabilitat al canvi global, incloent aspectes socials, territorials i climàtics.
  • Disseny de mesures i estratègies d’adaptació
  • Proves pilot i accions demostratives.
  • Promoció de polítiques basades en la ciència.
  • Processos participatius i creació d’espais de governança per a l’adaptació.                      

L’equip té experiència en treballar en àmbits diferents, col·laborant amb equips de recerca d’altres disciplines, entitats i associacions i administracions públiques  a nivell local, regional, nacional i internacional.

 

 

 

 

Investigador principal