FASTER
Projectes Unió Europea
Durada del projecte: 
nov. 2018 a oct. 2021

FASTER reforçarà la capacitat de transferència de coneixement i recerca del INRGREF (Tunísia) relacionada amb la gestió integral i adaptativa del territori i de l'aigua en un context de canvi climàtic i la seva implementació a través de l'ús de Sistemes d’Assessorament Agrari.

Introducció

Els agro-ecosistemes tunisians s'enfronten a reptes considerables en el context del canvi global. Els agricultors necessiten adaptar-se als impactes recurrents derivats del canvi climàtic,  com l'escassetat d'aigua i els incendis forestals, i a l’hora han de contribuir a la seguretat alimentària per una societat cada dia més vulnerable.

El suport que els agricultors tunisians necessiten per fer front a aquests reptes es podrà lliurar a través de la millora en serveis com els Sistemes d’Assessorament Agrari (Farm Advisory Services -FAS) reforçant la capacitat de transferir  coneixements. El projecte FASTER hi contribueix  mitjançant la creació d’espais interactius o FAS labs, on investigadors, administracions públiques, institucions educatives i professionals  puguin treballar conjuntament amb els agricultors locals perquè adoptin pràctiques innovadores i solucions d'adaptació al canvi climàtic basats en la ciència.

Aquests FAS-labs podran millorar el aprenentatge mutu gràcies a la participació activa i també contribuir la creació de capacitat de recerca d'excel·lència i la construcció de xarxes internacionals gracies als estudis desenvolupats i les relacions establertes en el marc del projecte. El reforç d'investigadors i tècnics del INRGREF i centres associats serà desenvolupat pels socis de la UE de reconeguda excel·lència científica en el tema i  experiència demostrada en avaluació d'impacte econòmic, sensibilització i integració de la ciència en les polítiques sectorials a nivell nacional.