PRIMARY
Projectes regional
Durada del projecte: 
nov. 2020 a oct. 2021

Aquest és un projecte de recerca, sensibilització i formació sobre la desforestació dels boscos tropicals primaris i el seu vincle amb el canvi climàtic, els patrons de consum del Nord Global i la vulneració de drets de les persones defensores i els seus habitants.
 

Introducció

En la seva fase de recerca aquest projecte identificarà i documentarà vulneracions de drets de les persones defensores i els habitants dels boscos tropicals primaris de les regions on es concentra la major quantitat d’aquest ecosistema: Brasil, Congo i Indonèsia. A més, es produirà coneixement sobre el vincle sobre aquestes vulneracions, el canvi climàtic i els patrons de consum del Nord Global. Posteriorment, es realitzaran una sèrie d’activitats de sensibilització, formació i creació de xarxes dirigides a persones i entitats de la ciutat de Barcelona que treballen per la justícia ambiental i climàtica. Aquestes activitats tenen l’objectiu final de reforçar el teixit associatiu i de moviments socials i establir una estratègia comuna per generar una futura campanya de sensibilització, incidència i educació. Aquesta campanya utilitzarà els materials elaborats, el coneixement produït i les aliances establertes per contribuir a millorar el coneixement de la ciutadania de Barcelona i de les administracions públiques sobre aquesta problemàtica i canviar comportaments i polítiques.