Prismàtic
Contractes i convenis
Durada del projecte: 
jun 2016 a des. 2022

Prismàtic és una plataforma de coneixement d’accés obert dissenyada per ajudar en la presa de decisions durant la planifi­cació i gestió del medi natural i la biodiversitat

Introducció

Prismàtic és una iniciativa del DTES coordinada des del CREAF. Consta d’un web col·laboratiu on diversos centres de recerca hi pengen fitxes que resumeixen la seva recerca més aplicada. Prismàtic vol ser un aparador on trobar el coneixement d’avantguarda sobre patrimoni natural i biodi­versitat que generem a Catalunya.

L’objectiu és facilitar aquest coneixement a les persones que han de prendre decisions envers aquests àmbits. Per fer-ho, Prismàtic digereix i tradueix la informació científica al català i en un llenguatge planer abans d’oferir-la als usuaris finals. Així mateix, consta de varis canals de comunicació (xarxes socials i un butlletí) que serveixen per difondre aquesta informació a les usuàries finals, mantenir-hi un diàleg i resoldre dubtes o qüestions que sorgeixen.

 

  • SIBOSC