935814666 (4037144)
Oficina: C5/1086

Doctor en Biologia (1993), programa d'Ecologia (UB). Professor d’Ecologia (UB).

La meva activitat investigadora i docent es centra en l’estudi de l’estructura i funció dels ecosistemes forestals, els balanços de carboni, aigua i nutrients, així com les respostes ecofisiològiques dels boscos al canvi climàtic, la sequera, els incendis i la gestió. En un sentit més ampli, m’interessa l’estudi i l’anàlisi dels efectes del canvi climàtic i global sobre la Biosfera, inclosos els humans, amb l’objectiu de una millor comprensió i la implementació de mesures d’adaptació i mitigació.

Co-autor de GOTILWA+, un model de simulació del creixement dels boscos sota diferents escenaris de gestió i condicions ambientals. Aquest model l’utilitzem tant per fer recerca com per activitats docents pràctiques en cursos d’ecologia i gestió forestal. He participat en nombrosos projectes europeus, i com a investigador principal en El NIÑO, ATEAM, GREENCYCLES, GREENCYCLES II, CLIMSAVE, LOCOMOTION, LIFE DEMORGEST, LIFE Terra.

Membre de Comitès de Gestió en vàries EU Accions COST, investigador principal en dos projectes finançats per programes de recerca INIA y tres per programes de recerca espanyols; MEDFORESTREAM, MEDSOUL, ECO-Reactors. Participo en Projectes sobre sostenibilitat ecològica i transició energètica, així com en nombroses activitats i projectes per comunicar a la societat els reptes relacionats amb el canvi climàtic i global.

Interessos

Ecofisiologia i funcionament dels boscos, Dinàmica dels estocs de C aigua i nutrients als boscos, Efectes de les pertorbacions en l’estructura i dinàmica dels boscos

Reserves i fluxos de carboni i nutrients, Recursos hídrics, Gestió forestal i conservació de boscos

Modelització del funcionament dels ecosistemes forestals, Sistemes per la mesures de fluxos de C als ecosistemes