935814036
Oficina: C5B-160

Sóc investigador de la Unitat d’Ecologia Global del CREAF-CSIC a temps complet.  Les meves línies de recerca versen sobre el canvi climàtic, els ecosistemes mediterranis, la ecofisiologia i les relacions hídriques.

He publicat 38 articles en revistes del SCI, 13 d'aquests com a primer autor, i 19 publicacions en altres revistes o capítols de llibre, en 5 de les quals com a primer autor. La meva experiència com a docent és com a professor associat d’Ecologia a la Universitat Autònoma de Barcelona (curs 2009-2010, 135 hores). He dirigit un treball de fi de llicenciatura (2009) i estic codirigint una tesi doctoral.

Altres mèrits són la participació en la revisió d’articles de 8 revistes del SCI, he estat membre del tribunal de 5 treballs de màster i 2 tesis doctorals, he fet divulgació dels resultats de la meva recerca per a la televisió (TV3, Canal33 i La2), he guanyat una convocatòria de Técnico de Apoyo (MCI, 2008) i una primera plaça suplent en la convocatòria JAE (CSIC, 2008).

Interessos

Canvi climàtic, Ecofisiologia, Relacions hídriques