935812768
Oficina: C5b/058

La conservació de la biodiversitat és una gran preocupació pels governs internacionals. Mentre els tres nivells de la biodiversitat (ecosistemes, espècies i gens) s’han anat descrivint durant molt temps, no va ser fins el 2010 que es va centrar en la conservació de la diversitat genètica. De fet, aquesta representa el potencial real d’adaptació i evolució de les espècies.

L’objectiu principal de la meva tesi doctoral (realitzada al Laboratoire de Biométrie et Biologie Évolutive de la Université Claude Bernard Lyon 1, França) va ser la d’entendre les causes i conseqüències de la diversitat genètica en poblacions naturals. Per a realitzar aquesta tasca, vaig poder gaudir d’una extraordinària quantitat de dades d’un programa a llarg termini (25 anys) de captura-marcatge-recaptura a una població salvatge de marmota alpina (Marmota marmota) a La Sassière (Alps).

Des de 2015 tinc un contracte postdoctoral amb la UAB com a docent dels Graus de Biologia Ambiental i Ciències Ambientals dins del Departament del BABVE. La recerca la realitzo al CREAF, on treballo amb un segon programa a llarg termini (10 anys) de captura-marcatge-recaptura d’una població salvatge introduïda de marmota alpina a la Cerdanya. Estic interessada a entendre les diferències entre les poblacions natives (Alps) i introduïdes (Pirineus) pel que fa a les seves dinàmiques de poblacions, genètica de poblacions i comportament.

Al CREAF també treballo amb el liró gris (Glis glis), el ratolí de bosc (Apodemus sylvaticus), la tortuga mediterrània (Testudo hermanni) i amb gralles (Corvus monedula). L’objectiu principal de l’estudi d’aquestes espècies és contribuir a afavorir els debats actuals sobre ecologia evolutiva.
 

Interessos

  1. Ecologia Evolutiva
  2. Selecció sexual
  3. Tria de parella
  4. Anàlisis filogenètiques
  5. Ecologia del comportament
  6. Seqüenciació de nova generació
  7. Paleogenòmica
  8. Genètica de poblacions