935868388
Oficina: C5b/-148

Sóc un naturalista apassionat per l'ecologia vegetal i les respostes de les plantes a factors abiòtics, especialment a la sequera. La meva investigació se centra a entendre l'ús de l'aigua per part de les plantes i les estratègies de resistència a la sequera a diferents escales temporals.

Actualment, estic desenvolupant els meus estudis predoctorals investigant les respostes de les plantes a diferents disponibilitats d'aigua amb l'objectiu de caracteritzar els ajustaments a curt i llarg termini per mantenir l'homeòstasi en les relacions hídriques. En particular, estic interessat a comprendre com els trets que descriuen les relacions hídriques i l'assignació de recursos a diferents òrgans es coordinen, integren i, en darrera instància, modulen les respostes de les plantes a la sequera. A més, estic estudiant els perfils metabolòmics de les fulles per entendre quins metabòlits estan implicats en les respostes de les plantes a la sequera. Ajuntant les perspectives ecològica i fisiològica, amb els antecedents proporcionats per les anàlisis metabolòmiques, vull desenvolupar un marc conceptual interdisciplinari i nou que descrigui les estratègies de resposta de les plantes a la sequera.

Estic desenvolupant el meu doctorat en el context del projecte DRESS liderat per Jordi Martínez Vilalta.