935813584
Oficina: C5/1114

Estudis acadèmics en els àmbits del medi ambient (Llic. Ciències Ambientals, 2000), dels sistemes d’informació geogràfica i la teledetecció (Màster en Teledetecció i Sistemes d’Informació Geogràfica, 2004) i de la informació i la documentació (Llic. en Documentació, 2011). Participació en diversos projectes relacionats amb l’aplicació dels Sistemes d’Informació Geogràfica en àmbits diversos, com la salut (Servei Catalá de la Salut, 2005-2007), el turisme (Consell Comarcal del Priorat, 2008) o el patrimoni industrial (Museu d’Història de la Ciutat de Barcelona, 2008-2009), i amb el desenvolupament d’estudis i anàlisis relacionats amb informació geogràfica (Estudi de l’accessibilitat dels ciutadans als recursos sanitaris, 2007-2008; Generació automàtica de mapes d’abundància i distribució de fauna i flora, 2009-2010). Realització d’activitats de docència del SIG MiraMon per diferents institucions (2007-2010, 52 hores totals).

Interessos

Sistemes d’Informació, Geogràfica Teledetecció

Estudis i anàlisis territorials, Tractament d’informació geogràfica

Implementació de Sistemes d’Informació Geogràfica (SIG), Generació i publicació de cartografia