Soc Enginyeria de boscos per la Universitat de Lleida (2005).

La meva experiència laboral va començar al món de la consultoria i enginyeria, realitzant estudis hidrològics, d’inundabilitat i d’impacte ambiental, així com assessories a l’Agència Catalana de l’Aigua en el pla de manteniment i millora de lleres i en els plans d’espais fluvials.

Des de 2009 treballo com a tècnica al CREAF estudiant els efectes del canvi global en l’ús de l’aigua i en els ecosistemes forestals. En l’actualitat, m’encarrego de la coordinació tècnica del projecte LIFE MIDMACC (Adaptant la muntanya mitjana al canvi climàtic) que promou l’adaptació al canvi climàtic de les zones de muntanya mitjana de la Rioja, l’Aragó i Catalunya a través de la implementació i el seguiment de diferents mesures de gestió del paisatge que, alhora, millorin el desenvolupament socioeconòmic d’aquestes zones. En el CREAF he estat involucrada en els següents projectes: Adaptacions al canvi climàtic en l’ús de l’aigua (ACCUA); projecte europeu CLICO (FP7) que va avaluar la relació entre el canvi climàtic, la seguretat humana i els conflictes relacionats amb l’aigua; cas d’estudi de la Tordera al projecte FP7 BeWater que va desenvolupar Plans d’Adaptació amb la participació de la societat; i projecte LIFE MEDACC (Adaptant la Mediterrània al canvi climàtic), on vam posar a punt models eco-hidrològics i forestals per avaluar els impactes del canvi climàtic i global sobre l’aigua i els boscos a nivell de conca, i vam provar diferents itineraris de gestió forestal a parcel·les pilot.

Interessos

Canvi global, Gestió integral de l’aigua

Canvi global, Modelització hidrològica, Aigua als ecosistemes terrestres

Avaluació de vulnerabilitats territorials al canvi global, Disseny de mesures d’adaptació, Aplicació de Sistemes d’Informació Geogràfica (SIG)