NITROEUROPE
Projectes Unió Europea
Durada del projecte: 
febr. 2006 a abr. 2011

El focus d’atenció principal de NitroEuropeIP seràn els components del cicle del nitrogen i les seves interaccions amb el cicle del carboni. També es mesuraran els fluxos de nitrogen en els ecosistemes, i els estocs que retenen, i es desenvoluparan models per a simular aquests fluxos a diferents nivells, des d’àrees petites fins al conjunt d’Europa. 

Introducció

Està previst alhora, d’estudiar, mitjançant el disseny d’experiments en ecosistemes terrestres, els fenòmens principals que afecten aquests cicles: canvi climàtic, canvi en la composició atmosfèrica, gestió del sòl i canvis en els usos del sòl. NitroEuropeIP és un dels projectes que vol promoure la integració de la recerca europea i, així, coopera estretament amb el projecte CarboEuropeIP, i forma part del 6è Programa Marc Europeu per a la Recerca i el Desenvolupament Tecnològic. 

 

Conclusions

  • Nitroeurope