MENFRI
Projectes Unió Europea
Durada del projecte: 
abr. 2013 a abr. 2016

La Regió Mediterrània es convertirà en una de les àrees més vulnerables d'Europa al canvi global.

Introducció

El clima a la regió mostra gran sensibilitat als canvis atmosfèrics globals i les condicions socioeconòmiques tenen un efecte en l'ús del sòl. Mentre que als països mediterranis d'Europa l'abandonament de terrenys aquesta promovent una nova coberta forestal no gestionada, incrementant el risc d'incendis i plagues, al sud de la conca la desforestació resulta en la desertificació com a principal amenaça. D'una banda els propietaris locals del sud podrien aprendre de les associacions forestals del nord a gestionar en una escala de paisatge i així combinar majors beneficis amb una conservació regional. Per l'altra, béns forestals alternatius obtinguts gràcies a tècniques tradicionals de gestió mantingudes al sud podrien convèncer els propietaris forestals del nord a gestionar (el que també implica tenir cura) els boscos abandonats per obtenir benefici econòmic. L'objectiu principal del projecte és per tant crear un ambient favorable per al desenvolupament d'un sector comercial organitzat, innovador i creador d'ocupació a la Mediterrània alhora que s'afronta el canvi global:

1) avaluant els recursos disponibles sobre l'anàlisi de la distribució espacial dels béns i serveis ecosistèmics

2) compilant les diferents estratègies i tècniques tradicionals de gestió forestal de cara al canvi global

3) obtenint una visió general de la situació actual del sector forestal a la regió

4) establint una xarxa de centres de recerca, cooperatives, companyies públiques i privades i PIMEs d'àmbit forestal

5) promovent la cooperació mediterrània transfronterera a través de la formació i de compartir coneixement

6) proporcionant indicadors i polítiques per al seguiment del progrés cap a la innovació forestal

  • menfri
  • menfri