FORMIBOSC
Contractes i convenis
Durada del projecte: 
març 2007 a nov. 2007

The study proposes research on the importance of biodiversity and its relation to the structural elements of forest ecosystems and the conservation of mature forests in the context of the zone of influence of the Aigüestortes national park.

Introducció

L'estudi proposa la recerca, en el marc de la zona d'influència del parc nacional d'Aigüestortes, de la relació i importància de la biodiversitat amb els elements estructurals dels ecosistemes forestals amb la conservació dels boscos madurs. S'ha escollit el grup de les formigues com a representatiu de la biodiversitat per a la recerca.

L'elecció d'aquest grup es justifica per la importància en el funcionament del bosc i per ser indicadors del seu grau de qualitat, per la falta de coneixements sobre aquest grup, i per l'interès del Parc en el funcionament dels ecosistemes i evolució del bosc. Es parla de les formigues com aenginyeres dels ecosistemes, per la seva importància en els processos que directament o indirecta afecten als fluxos d'energia i matèria, així com en els hàbitats de les altres espècies que conformen els ecosistemes forestals. Per tant, el seguiment d'aquesta comunitat d'animals té implicacions importants sobre la dinàmica en el bosc de la resta de comunitats de fauna i vegetació, però també sobre la dinàmica forestal natural cap a la maduresa.

  • Formica