RESTOCAT
Projectes regional
Durada del projecte: 
gen. 2017

Aquest projecte té com a principal objectiu la transferència de coneixements i la generació d'eines específiques en matèria de restauració d'activitats extractives

Introducció

Un dels àmbits de treball del Grup de Recerca en Protecció de Sòls és la transferència de coneixements i la generació d'eines aplicables a la millora de la restauració d'activitats extractives, tant per a l'Administració competent com per a les empreses vinculades de manera directa o indirecta amb el sector, amb l’objectiu d’avançar en la pràctica de la restauració ecològica d'aquests espais.

Algunes línies de treball que s’han desenvolupat en el marc d’aquest projecte han estat: la valorització de fangs de depuradora en la preparació de tecnosòls (RESTOFANGS) o l’avaluació de la qualitat de les restauracions efectuades en activitats extractives (RESTOCAT). Actualment s’està treballant en l’ús de drons per al seguiment de la restauració.