Grup de recerca consolidat per la Generalitat de Catalunya que investiga el funcionament dels diferents components dels ecosistemes terrestres com a resposta a canvis ambientals que en gran mesura estan determinats per l’activitat humana, i que queden emmarcats en el context del canvi global. 

El grup estudia el funcionament dels ecosistemes terrestres en resposta al canvi global. S'aplica un enfocament basat en la biogeografia funcional. Aquesta disciplina estudia els trets funcionals de les espècies, la seva diversitat i la seva significació en els gradients ambientals, particularment en un context de canvi climàtic. La activitat del projecte es centra en espècies i comunitats vegetals, així com la seva interacción amb altres organismes, com a animals i microorganismes.

 

Investigador principal

Membres externs: