Els boscos són els ecosistemes terrestres que més predominen a la Terra. Cobreixen aproximadament el 30% de la superfície terrestre i es distribueixen per tots els continents. Contenen el 80% de la biomassa vegetal i representen el 75% de la productivitat primària bruta dels ecosistemes terrestres. Els boscos proporcionen un gran nombre de serveis ecosistèmics vitals per les persones. Absorbeixen i fixen carboni, juguen un paper clau en la regulació dels recursos hídrics, i frenen els processos d'erosió i desertificació. També contribueixen a regular l'intercanvi de gasos, produeixen fusta i afavoreixen la conservació de la biodiversitat d'espècies i d’hàbitats. Tot i això, el canvi global ha modificat de manera important l'estructura, la composició i el funcionament dels ecosistemes forestals. Concretament, els boscos s’estan veient afectats per diferents processos naturals i pertorbacions, com ara els incendis forestals, la pluja àcida, les sequeres o les plagues, juntament amb els diferents tipus de gestió forestal.

En aquest àmbit, el CREAF centra la seva recerca en l’estudi de l’estructura, la dinàmica i el funcionament dels boscos. En particular analitza el declivi, la regeneració i el funcionament global dels boscos mitjançant l’estudi dels cicles y usos dels nutrients i l’aigua. A més, també desenvolupa models matemàtics forestals i elabora inventaris i bases de dades forestals. Els resultats d’aquesta recerca es fan servir per planificar i millorar estratègies de gestió forestal sostenibles que permetin conservar els valors naturals, socials i econòmics que ens ofereixen els nostres boscos.

Les principals línies de treball i experteses del CREAF en aquest camp inclouen:

 • Dinàmica forestal: Analitzem la dinàmica forestal i els canvis en l’estructura, la composició i el funcionament d’aquests ecosistemes a llarg termini. Per fer-ho utilitzem inventaris forestals repetits en el temps o programes específics de seguiment de l’estat de salut dels boscos.
 • Estocs i fluxos de C: Establim els patrons de distribució dels estocs i els fluxos de carboni als boscos.
 • Economia hídrica: Identifiquem els factors ecològics que regulen l’economia hídrica en plantes llenyoses.
 • Cicles de nutrients: Investiguem els cicles i usos dels nutrients en els boscos i els seus canvis.
 • Trets funcionals: Determinem els patrons globals en la distribució dels trets funcionals de les plantes.
 • Comunitats animals: Estudiem els efectes de les dinàmiques forestals sobre les comunitats animals.
 • Vulnerabilitats davant del canvi climàtic: Estudiem la vulnerabilitat dels ecosistemes forestals en resposta a les pertorbacions i al canvi climàtic. 
 • Metbolòmica: Estudiem amb tècniques metabolòmiques les respostes adaptatives dels boscos al canvi global.
 • Bosc-atmosfera: Estudiem les relacions boscos-atmosfera i com aquesta relació canvia davant del canvi global.
 • Modelització: Fem models sobre la dinàmica dels boscos sota diferents escenaris climàtics, pertorbacions i canvi d’usos.
 • Serveis ecosistèmics: Desenvolupem indicadors per mesurar els serveis ecosistèmics que ens ofereixen els boscos.
 • Gestió forestal sostenible: Dissenyem i apliquem mesures de gestió forestal sostenible per a fer menys vulnerables els nostres boscos als impactes ambientals.
 • Adaptació dels boscos al canvi climàtic: Proposem estratègies d’adaptació dels boscos per fer front als fenòmens climàtics extrems i al canvi climàtic.

 

Responsables de la línia