LANDPOLNET
Projectes nacional
Durada del projecte: 
gen. 2010 a des. 2013

Quins són els efectes del canvi global sobre les xarxes de pol·linitzadors d'un paisatge?

Introducció

Els canvis en els usos del sòl són un dels factors implicats en la pèrdua de biodiversitat, però els efectes d’aquests canvis en les interaccions biològiques són poc coneguts. Analitzant les interaccions entre plantes i pol·linitzadors, el projecte proposa esbrinar com aquestes relacions es veuen afectades per la pèrdua, la fragmentació i la restauració d’hàbitats.

Amb un enfocament integrador i a escales múltiples, entre els objectius del projecte es troba l’avaluació de la riquesa d’espècies —tant de plantes com de pol·linitzadors— i de la seva abundància en fragments d’hàbitat amb una mida i història contrastades (estables, regressius i originats recentment) en els darrers 50 anys. Alhora, també es proposa avaluar l’efecte del canvi del paisatge sobre l’estructura de les xarxes planta-pol·linitzador.

  • Xarxa Pol·linitzadors