Política de privacitat

Aquesta és la Política de Privacitat aplicable al tractament de dades personals del Consorci Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals (CREAF), que s'incorpora a les condicions establertes en el nostre Avís legal.

CENTRE DE RECERCA ECOLÒGICA I APLICACIONS FORESTALS (CREAF)

POLITICA DEL TRACTAMENT DE LES DADES PERSONALS DEL CREAF

El CREAF és un Consorci Públic sense ànim de lucre que es constitueix com a un consorci entre la Generalitat de Catalunya, la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), l'Institut d'Estudis Catalans i la Universitat de Barcelona (UB). La missió del CREAF és contribuir al coneixement de la conservació i gestió del medi natural i el territori, i l'adaptació al canvi ambiental a escales local, regional i global, actuant com a pont entre el món acadèmic, les administracions i la societat, i creant opinió en seus àmbits d'actuació.

El Delegat de Protecció de Dades del CREAF és la persona responsable de respondre totes les consultes i peticions d'informació que necessitis sobre el tractament de les teves dades personals.

PRINCIPIS

El CREAF aplica els principis de protecció de dades establerts a l'article 5 del Reglament Europeu de Protecció de Dades (Reglament UE 2016/679 de data 27 d'abril de 2016), en concret:

 • Només es tracten les dades personals amb una base jurídica vàlida, ja sigui el consentiment, que sempre es demanarà de manera clara i transparent, o en cas que sigui necessari per executar els contractes en els que l’interessat participa.

 • Només es tracten les dades que són necessàries per complir amb les finalitats del CREAF, i no se’n fa cap altre ús.

 • Només es conserven les dades durant el temps necessari per complir amb les finalitats del CREAF.

 • No està prevista la transferència internacional de dades.

 • S’apliquen mesures de seguretat per garantir la integritat, la confidencialitat i la protecció de les dades personals contra la pèrdua, destrucció o altres danys, incloent el xifrat de la informació.

FINALITATS DEL TRACTAMENT DE LES DADES PERSONALS

El CREAF tracta dades personals amb les següents finalitats:

 • Donar resposta a les peticions d'accés a la informació pública.

 • Realitzar una recerca bàsica d'excel·lència, innovadora i líder que pugui ser considerada un referent a nivell nacional i internacional.

 • Promoure una recerca aplicada, especialment en l'àmbit forestal, que contribueixi a la gestió i conservació sostenibles dels recursos i dels ecosistemes.

 • Desenvolupar eines conceptuals i metodològiques per facilitar la presa de decisions i millorar la gestió del medi.

 • Difondre el coneixement científic i tecnològic que generem mitjançant activitats de formació, assessorament i divulgació.

 • Gestionar el funcionament intern i donar compliment a les relacions establertes amb els interessats.

 • Facilitar informació sobre la activitat i serveis, sobretot, a través del butlletí i de les comunicacions informatives.

BASES LEGALS QUE PERMETEN TRACTAR LES DADES PERSONALS

El CREAF tracta dades personals amb les següents finalitats:

 • El compliment de les obligacions contractuals per tal d'executar els acords i contractes.

 • El consentiment explícit dels interessats.

 • Quan el tractament és necessari per complir una obligació legal que aplica al CREAF.

 • Quan el tractament és necessari per complir una missió realitzada en interès públic o en l'exercici de poders públics que són conferits al CREAF com a Consorci Públic.

PRINCIPI DE MINIMITZACIÓ DE LES DADES

Es tractaran les mínimes dades necessàries per poder complir amb la finalitat del tractament i es guardaran el temps estrictament necessari mentre duri la finalitat per la que són tractades i de conformitat a la legislació vigent.

AMB QUI ES COMPARTEIXEN LES DADES

En els supòsits previstos per la legislació vigent, amb els proveïdors i únicament per garantir i realitzar els serveis, desenvolupar les eines de transferència del coneixement i garantir la informació a tots els interessats a estat informats sobre la activitat del CREAF.

DADES DE MENORS

Els menors de 16 anys d'edat només podran utilitzar els portals del CREAF si disposen del permís dels pares, mares o representants legals (tutors), que en seran els seus responsables.

DRETS DELS INTERESSATS

Es poden exercir els drets relatius al tractament de les dades personals i privacitat en qualsevol moment, i de manera gratuïta, segons estableix la normativa aplicable:

 1. Conèixer quines dades de caràcter personal està tractant el CREAF, per quines finalitats i amb quins tercers destinataris es comparteixen

 2. Obtenir una còpia d'aquestes dades (la segona i successives còpies poden generar costos administratius).

 3. Sol·licitar que es rectifiquin les dades personals inexactes, o a que es completin aquelles dades incompletes.

 4. Sol·licitar la supressió de les dades personals quan deixin de ser necessàries per la finalitat(s) per les quals van ser recollides.

 5. Sol·licitar la limitació del tractament de les dades personals, en tant que es verifica la seva potencial inexactitud i altres supòsits previstos en la normativa aplicable.

 6. El dret a que les dades personals siguin transmeses a una altra empresa en un format comú estructurat (dret a la portabilitat de les teves dades).

 7. El dret a oposar-se al tractament de les teves dades personals.

Es poden exercir aquests drets escrivint a la següent adreça de correu electrònic: dpo@creaf.uab.cat o enviant una comunicació escrita a l'adreça postal del al Campus UAB, Edifici C, 08913, Bellaterra. En cas que sentis vulnerats els teus drets en matèria de protecció de dades, pots dirigir-te a l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades.