Política de privacitat

Aquesta és la Política de Privacitat aplicable al tractament de dades personals del Consorci Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals (CREAF), que s'incorpora a les condicions establertes en el nostre Avís legal. 

IDENTIFICACIÓ I DADES DE CONTACTE DEL CENTRE DE RECERCA ECOLÒGICA I APLICACIONS FORESTALS 

CENTRE DE RECERCA ECOLÒGICA I APLICACIONS FORESTALS (CREAF) 

 • Adreça: Campus de la UAB, Edifici C

 • 08193 Bellaterra 

 • E-mail: dpo@creaf.uab.cat  

 • Telèfon: 93 5811312 

 • NIF: Q5850011G 

 • Dominis web: www.creaf.cat  

El CREAF és un Consorci Públic sense ànim de lucre que es constitueix com a un consorci entre la Generalitat de Catalunya, la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), l'Institut d'Estudis Catalans i la Universitat de Barcelona (UB). La missió del CREAF és contribuir al coneixement de la conservació i gestió del medi natural i el territori, i l'adaptació al canvi ambiental a escales local, regional i global, actuant com a pont entre el món acadèmic, les administracions i la societat, i creant opinió en seus àmbits d'actuació. 

LA NOSTRA OFICINA DE PRIVACITAT: DELEGAT/DA DE PROTECCIÓ DE DADES 

El Delegat de Protecció de Dades del CREAF és la persona responsable de respondre totes les consultes i peticions d'informació que necessitis sobre el tractament de les teves dades personals. 

Adreça: CREAF, Campus de la UABEdifici C, 08193 Bellaterra. 

Telèfon: 93 581 13 12 

De la mateixa manera pots adreçar-te a la nostra Oficina de Privacitat per tal d'exercir els teus drets d'accés, rectificació, supressió (cancel·lació), portabilitat, limitació o oposició al tractament a través de la següent adreça de correu electrònic: dpo@creaf.uab.cat  bé enviant una comunicació escrita a l'adreça postal del CREAF. 

ELS NOSTRES PRINCIPIS 

Al CREAF apliquem els principis de protecció de dades establerts a l'article 5 del Reglament Europeu de Protecció de Dades (Reglament UE 2016/679 de data 27 d'abril de 2016), en concret:  

 • Només tractem les teves dades personals amb una base jurídica vàlida, ja sigui el teu consentiment, que sempre et demanarem de manera clara i transparent, o en cas que sigui necessari per executar els contractes en els que participes. 
 • Únicament tractem les dades que són necessàries per complir amb les nostres Finalitats, i no en fem cap altre ús. 
 • Per tal de garantir que les dades estiguin actualitzades pots adreçar-te a la nostra Oficina de Privacitat. 
 • Només conservem les dades durant el temps necessari per complir amb les nostres Finalitats. 
 • Apliquem mesures de seguretat per garantir la integritat, la confidencialitat i la protecció de les teves dades personals contra la pèrdua, destrucció o altres danys, incloent el xifrat de la informació. 

FINALITATS DEL TRACTAMENT DE LES TEVES DADES PERSONALS 

Al CREAF recollim i tractem dades personals, si tenim el permís de la persona interessada amb les següents finalitats: 

 1. Poder facilitar informació sobre la nostre activitat i serveis, sobretot, a través del nostre butlletí i de les nostres comunicacions informatives.  

 2. Donar resposta a les peticions d'accés a la nostra informació pública. 

 3. Realitzar una recerca bàsica d'excel·lència, innovadora i líder que pugui ser considerada un referent a nivell nacional i internacional. 

 4. Promoure una recerca aplicada, especialment en l'àmbit forestal, que contribueixi a la gestió i conservació sostenibles dels recursos i dels ecosistemes. 

 5. Desenvolupar eines conceptuals i metodològiques per facilitar la presa de decisions i millorar la gestió del medi. 

 6. Difondre el coneixement científic i tecnològic que generem mitjançant activitats de formació, assessorament i divulgació.

 

BASES LEGALS QUE ENS PERMETEN TRACTAR LES DADES PERSONALS  

 • El compliment de les nostres obligacions contractuals per tal d'executar els nostres acords i contractes 
 • El consentiment explícit dels interessats. 
 • Quan el tractament és necessari per complir una obligació legal que ens és aplicable. 
 • Quan el tractament és necessari per complir una missió realitzada en interès públic o en l'exercici de poders públics que ens són conferits com a Consorci Públic. 
 • No estàs obligat a facilitar-nos les teves dades personals, però en aquest cas no podrem portar a terme les Finalitats. 

QUINES DADES PERSONALS TRACTEM? 

Només recollim, quan ho indiquen els nostres diferents formularis de butlletins, les dades mínimes de contacte com ara el teu nom, adreça electrònica, telèfon i entitat a la que pertanys per tal d'enviar-te els nostres butlletins i comunicacions, i mantenir-te informat/da sobre la nostra activitat. 

També podem recollir les teves dades personals quan sol·licites els nostres serveis o col·labores amb nosaltres a través dels formularis o correus electrònics, sempre que així ens ho comuniquis. També quan signis un contracte amb nosaltres. Sempre ens assegurarem de tractar les mínimes dades necessàries i guardar-les el temps estrictament necessari per gestionar la nostra col·laboració o prestar-te els nostres serveis i poder seguir en contacte per futures col·laboracions. 

AMB QUI COMPARTIM LES DADES PERSONALS? 

Només compartim les teves dades personals amb els nostres proveïdors i únicament en la mesura necessària per garantir i realitzar els nostres serveis, desenvolupar les eines de transferència del coneixement i garantir la informació a tots els interessats a estat informats sobre la nostra activitat. 

DADES DE MENORS 

Els menors de 16 anys d'edat només podran utilitzar els nostres portals si disposen del permís dels pares, mares o representants legals (tutors), que en seran els seus responsables. 

QUINS DRETS TENS I COM EXERCIR-LOS 

Pots exercir els teus drets relatius a les teves dades personals i privacitat en qualsevol moment, i de manera gratuïta, segons estableix la normativa aplicable, tals com:  

1. Conèixer quines dades de caràcter personal (teves) està tractant el CREAF, per quines finalitats i amb quins tercers destinataris es comparteixen

2. Obtenir una còpia d'aquestes dades (la segona i successives còpies poden generar costos administratius)

3. Sol·licitar que es rectifiquin les dades personals inexactes, o a que es completin aquelles dades incompletes

4. Sol·licitar la supressió de les teves dades personals quan deixin de ser necessàries per la finalitat(s) per les quals van ser recollides

5. Sol·licitar la limitació del tractament de les teves dades personals, en tant que es verifica la seva potencial inexactitud i altres supòsits previstos en la normativa aplicable

6. El dret a que les teves dades personals siguin transmeses a una altra empresa en un format comú estructurat (dret a la portabilitat de les teves dades)

7. El dret a oposar-te al tractament de les teves dades personals pel CREAF. 

Per exercir aquests drets pots dirigir-te a la nostra Oficina de Privacitat escrivint a la següent adreça de correu electrònic: dpo@creaf.uab.cat o bé enviant una comunicació escrita a l'adreça postal del CREAF. 

En cas que sentis vulnerats els teus drets en matèria de protecció de dades, pots dirigir-te a l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades 

COOKIES 

Utilitzem Cookies per finalitats estadístiques i per fer un seguiment de quants usuaris tenim i amb quina freqüència visiten els nostres portals. Recopilem informació que emmagatzema quins continguts i portals es visiten amb més freqüència, per quins tipus d'usuaris, i des de quins llocs o països. 

Podeu desactivar les Cookies, però algunes són necessàries pel funcionament dels nostres serveis. Pots obtenir més informació sobre les "Cookies" i com gestionar-les i/o desactivar-les aquí: