Política de privacidad

Esta es la Política de Privacidad aplicable al tratamiento de datos personales del Consorcio Centro de Investigación Ecológica y Aplicaciones Forestales (CREAF), que se incorpora a las condiciones establecidas en nuestro Aviso legal.

CENTRE DE RECERCA ECOLÒGICA I APLICACIONS FORESTALS (CREAF)

POLITICA DEL TRATAMIENTO DE LOS DATOS PERSONALES DEL CREAF

El CREAF es un Consorcio Público sin ánimo de lucro que se constituye como un consorcio entre la Generalidad de Cataluña, la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB), el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), el Institut d'Estudis Catalans y la Universidad de Barcelona (UB). La misión del CREAF es contribuir al conocimiento de la conservación y gestión del medio natural y el territorio, y la adaptación al cambio ambiental a escalas local, regional y global, actuando como puente entre el mundo académico, las administraciones y la sociedad, y creando opinión en sus ámbitos de actuación.

El Delegado de Protección de Datos del CREAF es el responsable de atender todas las consultas y solicitudes de información que necesite sobre el tratamiento de sus datos personales.

PRINCIPIS

El CREAF aplica els principis de protecció de dades establerts a l'article 5 del Reglament Europeu de Protecció de Dades (Reglament UE 2016/679 de data 27 d'abril de 2016), en concret:

 • Només es tracten les dades personals amb una base jurídica vàlida, ja sigui el consentiment, que sempre es demanarà de manera clara i transparent, o en cas que sigui necessari per executar els contractes en els que l’interessat participa.

 • Només es tracten les dades que són necessàries per complir amb les finalitats del CREAF, i no se’n fa cap altre ús.

 • Només es conserven les dades durant el temps necessari per complir amb les finalitats del CREAF.

 • No està prevista la transferència internacional de dades.

 • S’apliquen mesures de seguretat per garantir la integritat, la confidencialitat i la protecció de les dades personals contra la pèrdua, destrucció o altres danys, incloent el xifrat de la informació.

FINALITATS DEL TRACTAMENT DE LES DADES PERSONALS

El CREAF tracta dades personals amb les següents finalitats:

 • Donar resposta a les peticions d'accés a la informació pública.

 • Realitzar una recerca bàsica d'excel·lència, innovadora i líder que pugui ser considerada un referent a nivell nacional i internacional.

 • Promoure una recerca aplicada, especialment en l'àmbit forestal, que contribueixi a la gestió i conservació sostenibles dels recursos i dels ecosistemes.

 • Desenvolupar eines conceptuals i metodològiques per facilitar la presa de decisions i millorar la gestió del medi.

 • Difondre el coneixement científic i tecnològic que generem mitjançant activitats de formació, assessorament i divulgació.

 • Gestionar el funcionament intern i donar compliment a les relacions establertes amb els interessats.

 • Facilitar informació sobre la activitat i serveis, sobretot, a través del butlletí i de les comunicacions informatives.

BASES LEGALS QUE PERMETEN TRACTAR LES DADES PERSONALS

El CREAF tracta dades personals amb les següents finalitats:

 • El compliment de les obligacions contractuals per tal d'executar els acords i contractes.

 • El consentiment explícit dels interessats.

 • Quan el tractament és necessari per complir una obligació legal que aplica al CREAF.

 • Quan el tractament és necessari per complir una missió realitzada en interès públic o en l'exercici de poders públics que són conferits al CREAF com a Consorci Públic.

PRINCIPI DE MINIMITZACIÓ DE LES DADES

Es tractaran les mínimes dades necessàries per poder complir amb la finalitat del tractament i es guardaran el temps estrictament necessari mentre duri la finalitat per la que són tractades i de conformitat a la legislació vigent.

AMB QUI ES COMPARTEIXEN LES DADES

En els supòsits previstos per la legislació vigent, amb els proveïdors i únicament per garantir i realitzar els serveis, desenvolupar les eines de transferència del coneixement i garantir la informació a tots els interessats a estat informats sobre la activitat del CREAF.

DADES DE MENORS

Els menors de 16 anys d'edat només podran utilitzar els portals del CREAF si disposen del permís dels pares, mares o representants legals (tutors), que en seran els seus responsables.

DRETS DELS INTERESSATS

Es poden exercir els drets relatius al tractament de les dades personals i privacitat en qualsevol moment, i de manera gratuïta, segons estableix la normativa aplicable:

 1. Conèixer quines dades de caràcter personal està tractant el CREAF, per quines finalitats i amb quins tercers destinataris es comparteixen

 2. Obtenir una còpia d'aquestes dades (la segona i successives còpies poden generar costos administratius).

 3. Sol·licitar que es rectifiquin les dades personals inexactes, o a que es completin aquelles dades incompletes.

 4. Sol·licitar la supressió de les dades personals quan deixin de ser necessàries per la finalitat(s) per les quals van ser recollides.

 5. Sol·licitar la limitació del tractament de les dades personals, en tant que es verifica la seva potencial inexactitud i altres supòsits previstos en la normativa aplicable.

 6. El dret a que les dades personals siguin transmeses a una altra empresa en un format comú estructurat (dret a la portabilitat de les teves dades).

 7. El dret a oposar-se al tractament de les teves dades personals.

You can exercise these rights by writing to the following email address: dpo@creaf.uab.cat or by sending a written communication to the postal address of the UAB Campus, Building C, 08913, Bellaterra. If you feel that your data protection rights have been violated, you can contact the Catalan Data Protection Authority.