935812383
Oficina: C5B/048.1

He dut a terme diverses activitats de recerca en el camp de l’ecologia evolutiva. Actualment, la meva activitat investigadora es troba centrada en l’estudi la biodiversitat, la biologia de la conservació i l’evolució d’espècies vegetals singulars del Mediterrani Occidental.

La meva formació i els estudis realitzats en el camp de l’ecologia evolutiva abasten aspectes tant bàsics com aplicats, i inclouen l’ús de diverses metodologies aparentment dispars, però integradores entre elles: les anàlisis demogràfiques per a la caracterització de la dinàmica a llarg termini de les poblacions, l’ús de marcadors moleculars i la genètica de poblacions per a la caracterització de l’estructuració genètica dins i entre poblacions, i l’aplicació de metodologies de genètica quantitativa en l’avaluació del paper de la selecció natural i les adaptacions locals per a la persistència de les espècies y la seva diversificació.

Interessos

Evolució de la dispersió, Interaccions entre flux genètic i selecció natural, Relació entre dinàmica microevolutiva i especiació

Interaccions entre dinàmica demogràfica i evolutiva de poblacions i metapoblacions vegetals, Conseqüències de l’estructuració espacial de les poblacions i dels gradients ambientals sobre la capacitat d’adaptació local a més de l’extinció i l’especiació