Oficina: C5/1118

Doctor en Geografia, Màster en Teledetecció i SIG i Llicenciat en Geologia especialitzat en Hidrogeologia Subterrània. La meva activitat se centra en el desenvolupament i aplicació de tècniques basades en imatges de Teledetecció i SIG aplicades a l'anàlisi de canvis de la coberta terrestre (LCC), especialment aplicacions per a la vigilància forestal i agrícola. Els temes d'interès actual inclouen tècniques de classificació d'alta precisió (extracció d'àrees de veritat-terreny d’alta precisió, tècniques de classificació supervisades/no supervisades i aplicacions de post‑processat) i anàlisi estadística de LCC, aplicacions de la Teledetecció i dels SIG, anàlisi del canvi climàtic, així com estratègies per al emplenament de llacunes d’informació en sèries temporals.