935814667
Oficina: C5/1088

Sóc investigador del CREAF des de 1995. Desenvolupo la meva recerca en macroecologia, estudiant els impactes de les pertorbacions i el canvi global sobre els boscos (declivi, vulnerabilitat i resiliència). Per això, mesuro variables com la demografia, el balanç de carboni, el creixement, la mortalitat i la regeneració a gran escala.

He publicat 12 articles en revistes SCI. He estat el responsable dels càlculs i l'anàlisi de resultats dels inventaris forestals nacionals i de la gestió de les bases de dades forestals del CREAF. He desenvolupat aplicacions informàtiques per ajudar a fer cerques a través d’Internet d’aquesta informació.

He participat en diferents projectes europeus i projectes de recerca finançats per diversos ministeris i l’INIA, i en contractes amb l’Administració de l’Estat i la Generalitat. He estat responsable de diversos informes encarregats per la Generalitat sobre l’ús de la biomassa forestal per a energia i del càlcul d’estocs i balanços de carboni dels boscos de Catalunya i Espanya.

Interessos

Vulnerabilitat i resiliència a gran escala dels boscos en front del canvi global, Cicle del carboni dels sistemes naturals, Informació forestal derivada de tecnologia LiDAR

Estructura i dinàmica de comunitats forestals, Declivi i regeneració dels boscos, Bases de dades forestals

Grans bases de dades, Eines de consulta d’informació forestal