SIBOSC
Contractes i convenis
Durada del projecte: 
gen. 2005 a des. 2008

SIBosC pretén posar a l'abast dels investigadors, de l'administració, del sector forestal i dels ciutadans en general la informació obtinguda a partir dels inventaris forestals i dels projectes relacionats, com ara el Mapa de Cobertes del Sòl de Catalunya o els mapes de models de combustibles i de models d'inflamabilitat.

Introducció

Des de l'àmbit dels inventaris, un dels principals objectius del CREAF ha estat intentar facilitar al màxim la transferència de la informació als possibles usuaris. Per acomplir aquest objectiu es va idear el Sistema d'Informació dels Boscos de Catalunya (SIBosC)

SIBosC posa a l'abast de tothom, per Internet, la informació dels inventaris. Això ho fa essencialment de tres maneres: (i) oferint en format digital les publicacions de l'Inventari Ecològic i Forestal de Catalunya (IEFC); (ii) oferint diverses taules resum dels resultatsdels inventaris i de la cartografia temàtica digital; i (iii) permetent consultes a la carta en temps real sobre la base de dades de l'IEFC. Per aquest motiu, s'ha desenvolupat l'aplicació MiraBosc On-Line, que permet en només quatre passos fer una enorme varietat de consultes directament sobre la base de dades de l'IEFC.

Conclusions

El SIBosC es beneficia, a més, de les aplicacions informàtiques desenvolupades al CREAF per gestionar aquestes dades: MiraBosc (un gestor de bases de dades), amb una versió en línia (MiraBosc On-Line) i MiraMon(un sistema d'informació geogràfica).

Al document «Taller de SIBosC» trobareu tota la informació relativa a la utilització de «MiraBosc en línia» i els principals conceptes sobre els inventaris forestals, el mapa de cobertes, els mapes de models i les dades que se'n poden extereure.

  • SIBOSC