GARRAFPOL
Contractes i convenis
Durada del projecte: 
maig 2011 a oct. 2013

Aquesta guia pretén aproximar el món de les flors, els insectes pol·linitzadors i les seves interaccions als visitants del Parc del Garraf. 

Introducció

No es tracta d’una guia exhaustiva, sinó d’una introducció que inclou fotografies de 20 espècies de plantes i 40 espècies de pol·linitzadors característics de la zona i que esperem anar completant en el futur. La guia va adreçada a tot tipus de visitants i per tant s’ha intentat, en la mesura del possible, utilitzar un llenguatge planer i evitar els termes científics. Tot i així, s’ha inclòs un glossari amb els termes més especialitzats. La guia cobreix el període de març a juny, que és el període de l’any amb més flors i més pol·linitzadors al Parc.

Per a cada espècie de planta es dona el nom comú, el nom científic, la família i una descripció. També s’inclou una eina de cerca basada en el color per ajudar a identificar-la. A més, s’indica el període de floració de cada espècie, la producció de pol·len i nèctar i els seu principals pol·linitzadors. Per últim es descriuen alguns trets biològics o curiositats relacionades amb cada espècie.

Per a cada espècie d’insecte es dona el nom científic, la família, l’ordre i una descripció. Una eina de cerca permet identificar les espècies en funció de la forma, la mida i el color. Per a cada espècie es descriu el període d’activitat i les flors que visita. Per últim, s’aporten dades sobre el cicle de vida i els hàbits alimentaris i alguns trets comportamentals rellevants.

Tota aquesta informació s’ha obtingut a partir de diversos estudis científics realitzats pel CREAF i destinats a analitzar la distribució espacial de les comunitats d’insectes pol·linitzadors i l’estructura de les xarxes d’interaccions planta-pol·linitzador.

  • Pol·linitzadors i Flors del Garraf