SIG Pesca
Contractes i convenis
Durada del projecte: 
oct. 1998 a des. 2012

El SIGPesca presenta tota la informació cartogràfica rellevant per a la gestió del litoral català en l’àmbit marítim-terrestre

Introducció

Realitzat conjuntament per la Direcció General de Pesca i Acció Marítima i el CREAF des de 1999, el SIGPesca presenta tota la informació cartogràfica rellevant per a la gestió del litoral català en l’àmbit marítim-terrestre.

El programa recull des de cartes nàutiques de l’Instituto Hidrográfico de la Marina fins a les zones de protecció, els aspectes legals de la delimitació d’aigües jurisdiccionals, cartografia d’espècies i zones aptes per al cultiu en gàbies.  Tota la cartografia del SIGPesca és visualitzable i consultable i, a més, la que és d’ús públic es pot descarregar, tot seguint els estàndards de l’Open Geospatial Consortium (OGC). La cartografia està disponible en els dos sistemes de projecció usats en aquest àmbit: UTM i Mercator.

  • SIG Pesca