MADURBOSC
Projectes nacional
Durada del projecte: 
gen. 2005 a des. 2007

Aplicació al cas de micromamífers i himenòpters voladors en el Parc Nacional d'Aigüestortes i Estany de Sant Maurici.

Introducció

El projecte aporta informació a diferents escales del grau de maduresa del boscos del Parc Nacional d'Aigüestortes i Estany de Sant Maurici que poden servir de base per integrar posteriors estudis de diversitat de les diferents comunitats que intervenen en l'ecosistema forestal. S'estudia, dins dels marc de gradients de maduresa establerts, la relació entre les característiques estructurals del bosc i les característiques de les comunitats de dos grups de fauna contrastats: els micromamífers i els insectes himenòpters voladors.

Els objectius concrets són:

i) obtenció de una cartografia extensiva de tot el parc del grau de maduresa del bosc;

ii) determinació de les condicions d'hàbitat que determinen la composició de les comunitats estudiades;

iii) integració dels resultats obtinguts per les diferents comunitats i espècies per la obtenció d'indicadors de la qualitat ambiental del bosc i propostes de gestió d'hàbitats forestals, tant per a la creació de reserves forestals com per a la preservació d'elements clau per el manteniment de la biodiversitat en zones explotades.

  • Aigüestortes