SOSTCOLLSEROLA
Contractes i convenis
Durada del projecte: 
set. 2010 a des. 2014

Un estudi per avaluar quin és el potencial aprofitament forestal al Parc Natural de la Serra de Collserola.

Introducció

Els boscos de Collserola fa molt temps que no s’hi estan duent a terme aprofitaments silvícoles. Això ha fet que s’hi hagi anat acumulant quantitats importants de biomassa.  D’altra banda, alguns esdeveniments meteorològic  recents com ventades i nevades han malmès parts importants d’aquests boscos. Basat amb la informació dels Inventaris Forestals Nacionals i el Mapa de Cobertes del Sòl s'han dut a terme càlculs actualitzats per conèixer quina quantitat de fusta es pot extreure anualment del bosc de manera sostenible, és a dir, sense reduir els stocks actuals de carboni.

Conclusions

  • Boscos de Collserola