SPEAR
Projectes nacional
Durada del projecte: 
des. 2022 a des. 2025

Introducció

Els marcs internacionals per a la conservació de la biodiversitat destaquen la importància d'adaptar les estratègies de conservació actuals per a crear una xarxa integrada d'àrees protegides que siguin resilients per a protegir la biodiversitat en diferents escenaris de canvi climàtic i d'ús de la terra. El nostre projecte proporcionarà nous coneixements sobre (i) l'ús de la planificació espacial a gran escala per a identificar àrees prioritàries i dèficits en les xarxes d'àrees protegides i millorar la seva resiliència davant amenaces futures, ii) com adaptar la gestió d'àrees protegides per a facilitar les respostes al canvi climàtic, incloent-hi l'ús sostenible d'espècies explotables, i iii) com augmentar els beneficis per a la biodiversitat de les intervencions locals de conservació per a maximitzar la multifuncionalitat dels serveis ecosistèmics dels aiguamolls sota diferents formes de governança. Farem servir conjunts de dades a escala europea sobre ocells terrestres, aquàtics i marins per a abordar aquests tres temes clau. Específicament, portarem a terme un exercici de priorització de la conservació per a identificar els dèficits actuals en la xarxa internacional d'àrees protegides amb l'objectiu del 30% de superfície en terra i mar plantejat en la nova legislació europea. També avaluarem la rendibilitat de la implementació de plans de gestió en àrees protegides que facilitaran l'adaptació dels ocells al canvi climàtic i garantiran la captura sostenible de les espècies d'ocells aquàtics caçades. Finalment, investigarem les respostes de la biodiversitat a les característiques ambientals i el maneig en aiguamolls naturals i creats, inclosos els beneficis potencials de les intervencions de conservació d'aiguamolls a escala de paisatge si els efectes de les intervencions locals s'estenen a aiguamolls circumdants.

Proyecto PCI2022-135056-2 financiado por MCIN/AEI /10.13039/501100011033 y por la Unión Europea NextGenerationEU/PRTR

  • SPEAR