CERES
Projectes Interregs
Durada del projecte: 
abr. 2018 a març 2021

El projecte CERES pretén desenvolupar accions que permetin mantenir i/o millorar les xarxes de continuïtat ecològica per millorar la biodiversitat i les funcions ecològiques permetent la lliure circulació de les espècies animals i vegetals.

Introducció

Aquesta cooperació transnacional pretén aportar als actors dels territoris dues eines principals:

  • Una eina de millora del coneixement a través el desenvolupament d'un mètode comú per caracteritzar la qualitat i la connectivitat ecològica dels ecosistemes forestals i riparis de l'espai SUDOE;
  • Una eina de millora de les pràctiques de gestió a diferents escales de la continuïtat ecològica dels hàbitats naturals per tal de millorar el seu funcionament i preservar, mantenir i augmentar la seva biodiversitat.

Aquest projecte també abordarà l'aspecte de comunicació i de sensibilització que anirà dirigit a diferents grups objectius encarregats d'acompanyar l'ordenació del territori amb la finalitat que puguin integrar els resultats del projecte CERES en les seves pràctiques.