EUROPARC
Contractes i convenis
Durada del projecte: 
febr. 2006 a març 2008

Visualitzador cartogràfic dels espais naturals protegits espanyols

Introducció

El visualitzador cartogràfic de la informació geogràfica dels espais naturals protegits de l'Estat Espanyol es basa en el "Navegador de Mapes MiraMon". El navegador és un conjunt de planes HTML compatible amb la majoria de navegadors d'Internet actuals i totalment configurable: posició, fonts i colors.

Incorpora codi JavaScript per realitzar les funcions de visualització, zoom, pan, consulta per localització, anar a un lloc d'un llistat predefinit, descàrrega, metadades, situació, animació, etc. d'un o més d'un servidors de MiraMon o d'altres fabricants que responguin a peticions estandarditzades WMS (Web Map Service) o WCS (Web Coverage Service).

L'aplicació servidora és un executable de tipus CGI que pot ser directament instal·lat en un servidor web. És un executable molt lleuger i ràpid que permet un nombre elevat d'usuaris concurrents. L'aplicació de configuració del navegador i el servidor permet determinar la majoria de propietats del navegador des d'un agradable entorn visual. També permet administrar les capes que el servidor ofereix.

El visualitzador cartogràfic dels espais naturals protegits espanyols es pot consultar a l'adreça opengis.uab.es/wms/europarc/.

  • EUROPARC ESPANYA