RESET
Altres
Durada del projecte: 
gen. 2022 a des. 2024

Introducció

El nostre grup pretén entendre millor el funcionament i la dinàmica dels ecosistemes terrestres, i especialment dels boscos, per tal de predir la seva resposta als canvis ambientals globals i els impactes que se’n deriven. Per fer-ho ens focalitzem en l’estudi de: (i) els trets funcionals en tant que atributs mesurables que ens poden ajudar a caracteritzar i modelitzar la resposta dels ecosistemes, (ii) la biogeografia de les espècies atenent al seu context bioclimàtic, (iii) la resiliència i la monitorització dels canvis en la composició, estructura i funcionament dels ecosistemes, i (iv) la caracterització de la diversitat funcional dels ecosistemes utilitzant eines moleculars i metabolòmiques. Aquests estudis combinen diferents aproximacions i escales, incloent treballs observacionals i experimentals a camp, desenvolupaments teòrics, la compilació i anàlisi de grans bases de dades utilitzant eines de bioinformàtica i big data, la teledetecció i la modelització basada en processos.

 

  • RESET