ACCUA
Contractes i convenis
Durada del projecte: 
febr. 2008 a des. 2013

El projecte ACCUA (Adaptacions al Canvi Climàtic en l'Ús de l'Aigua) avaluarà la vulnerabilitatterritorial del litoral mediterrani a Catalunya davant els principals efectes del canvi climàtic relacionats amb la disponibilitat d'aigua. Alhora, establirà les opcions d'adaptació per donar-hi resposta.

Introducció

ACCUA és un projecte de tres anys de durada, finançat per l'Obra Social de Caixa Catalunya i coordinat pel CREAF, que compta amb la participació de quatre grups de recerca d'àmbits científics diversos: el CREAF, l'IRTA, l'UPC i l'ETC-LUSI.

L'estudi es focalitza a les conques del Fluvià, la Tordera i el Siurana. Els resultats i les propostes han d'anar dirigides als agents del territori per garantir una bona gestió de l'aigua en el futur.

Objectius especifics:

  • Analitzar l'evolució de la disponibilitat d'aigua dolça, en diferents escenaris climàtics, a partir de les cobertes del sòl i dels seus canvis per a mitjans del segle XXI.
  • Analitzar la vulnerabilitat dels principals conreus i les possibles alternatives.
  • Estudiar les conseqüències del desenvolupament urbanístic sobre la disponibilitat d'aigua dolça i els seus canvis.
  • Avaluar la vulnerabilitat del territori, la població i les infraestructures als canvis en el règim hidrològic.
  • Establir les principals zones vulnerables a l'augment del nivell del mar i analitzar els efectes possibles en diversos escenaris sobre poblacions, infraestructures i línia de costa.

Més informació a: http://www.creaf.uab.es/accua/

Conclusions

  • ACCUA