ELCHACO
Projectes nacional
Durada del projecte: 
gen. 2008 a des. 2010

Passat, present i futur de les comunitats naturals i humanes dels boscos secs de Sudamèrica. El cas del Chaco Seco argentí.

Introducció

El 40% dels pobladors de las Mesas de Moropotente no tenen terra o depenen de la producció de menys de tres manzanas (1mz=0,7ha) de terreny. El 75% de l’àrea està ocupada per ramaderia extensiva de baixa productivitat. La conflictivitat social i l’explotació inadequada dels recursos han generat degradació ambiental, pobresa i vulnerabilitat. En el marc de la metodologia de l’Avaluació Social Multicriteris, el projecte utilitza eines de les ciències socials per a la identificació conjunta (coneixement científic i local) d’escenaris i indicadors. Així mateix, es combinen amb mètodes procedents de l’àmbit agroforestal (regeneració de boscos fraccionats i degradats) i de l’agroecologia (millora de pastures i cultius), per tal de facilitar una planificació i gestió equilibrades del territori.

El Chaco Seco és una de les principals masses boscoses de sudamèrica, i la seva dinàmica té un impacte important tan a escala climàtica com antròpica. L'avenç de la frontera agrícola al Chaco Seco argentí, caracteritzat per una població pobra, desplaça altres activitats que realitzava aquesta població. Això té efectes tan en la seva estructura i composició, com en la biodiversitat del territori. L'increment històric de la precipitació hauria comportat un augment de la massa forestal si no hagués estat per la intensificació de les activitats agropecuàries. Alhora, si es confirma el canvi de tendència en la precipitació, es donarà un augment de l'aridesa i, per tant, una possible disminució de la superfície de bosc.

L'objectiu principal d'aquest projecte és establir la vulnerabilitat dels boscos secs al canvi climàtic i a l'augment de les activitats antròpiques, i al mateix temps, determinar l'efecte de la desforestació sobre les poblacions humanes. El projecte ens permetrà realitzar prediccions a curt i llarg termini de l'evolució dels boscos secs segons diferents escenaris climàtics i de pressió demogràfica.

  • El Chaco