AD4GDLogo AD4GD
Projectes Unió Europea
Durada del projecte: 
set. 2022 a set. 2025

Introducció

L'objectiu general del projecte AD4GD és co-crear i donar forma a l'European Green Deal Data Space com un centre obert de dades i serveis FAIR basats en estàndards que donin suport a les prioritats clau de la biodiversitat, el canvi climàtic i la contaminació. El projecte se centrarà en els conceptes d'interoperabilitat semàntica i tecnològica que actualment impedeixen que les parts interessades tinguin accés multidisciplinari i multi escala a les dades, i que impedeixen l'explotació dels serveis i plataformes de processament a diferents nivells.

Aquest projecte permetrà la combinació i integració de dades de teledetecció amb entorns virtuals de recerca (VRE) i infraestructures de recerca (RI), Internet de les coses (IoT), dades socioeconòmiques, INSPIRE i ciència ciutadana de manera interoperable, escalable i fiable. Això facilitarà la inclusió de mapes semàntics amb diferents estàndards i models que uneixen conceptes específics i fonts de dades, com ara el concepte de les variables essencials (per exemple, les variables essencials climàtiques i les variables essencials de biodiversitat), a partir de l'aplicació de machine learning i del feedback dels usuaris per garantir la qualitat i la fiabilitat de les dades i transformar les escales espacials.

El projecte farà que les dades i els serveis siguin accessibles als centres de coneixement de la Comunitat Europea, el portal GEOSS, l’EOSC i altres serveis científics segons correspongui, assegurant la sostenibilitat dels resultats i promovent activament l'accessibilitat de les dades a les parts interessades, les quals inclouen organitzacions internacionals, científics i investigadors, ciutadans, responsables de preses de decisions (per exemple, autoritats públiques) i desenvolupadors de solucions d'Observació de la Terra (EO). AD4GD demostrarà i validarà l'enfocament en tres pilots que aborden les àrees prioritàries de Green Deal següents: contaminació zero, biodiversitat i canvi climàtic.