COBERTES FORESTALS
Contractes i convenis
Durada del projecte: 
set. 2006 a abr. 2009

Anàlisi i valoració de l'estat actual i els canvis ocorreguts en les cobertes forestals de la província de Barcelona, en el marc del sistema d'informació territorial de la Xarxa d'espais lliures (SITXELL).

Introducció

El CREAF té establert un conveni amb la Diputació de Barcelona per a desenvolupar diversos aspectes del patrimoni natural de la província de Barcelona, dins l'anomenat Sistema d'Informació Territorial de la Xarxa d'Espais Lliures de la Província de Barcelona (SITXELL).

Una de les tasques principals que s'hi han desenvolupat és l'ordenació i classificació dels paisatges de la província, mitjançant diverses metodologies. Actualment s'hi estan desenvolupantindicadors cartogràfics de l'estat de conservació dels boscos de la província i de la seva dinàmica recent, a partir de dades dels inventaris forestals.

Conclusions

Mosaics de paisatge

Autor: Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals (CREAF) 

Metadades (pdf)
Visualització cartogràfica (SITMUN)

Atributs del Paisatge per quadrícula UTM 2x2 km

Autor: Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals (CREAF) 

Metadades (pdf)
Visualització cartogràfica (SITMUN)

Classes d’estructura del paisatge vegetal

Autor: Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals (CREAF) 

Metadades (pdf)
Visualització cartogràfica (SITMUN)

 

Classificació del paisatge sobre el Mapa de Cobertes del Sòl de Catalunya

Autor: Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals (CREAF) 

Metadades (pdf)
Visualització cartogràfica (SITMUN)

 

Composició d’espècies llenyoses als boscos de la regió metropolitana de barcelona en relació amb diversos factors ambientals i del paisatge
Paloma Vicente i Vives
Edició 2010. CREAF-UAB.
descarregar PDF

  • Sitxell