SILVODIVERS
Projectes regional
Durada del projecte: 
set. 2022 a jul. 2024

Introducció

En el context d’emergència climàtica, ecològica i de pèrdua de biodiversitat actuals, construir i visibilitzar protocols de silvopastura en els que s’aconsegueixi un equilibri entre la sostenibilitat ecològica, la cultural i l’econòmica dels sectors implicats pot ser una fita clau per a la gestió sostenible dels boscos.

Aquest projecte te com a objectiu principal transferir coneixements tècnics i de gestió mitjançant una sèrie d’activitats demostratives centrades en parcel.les experimentals i itineraris demostratius que permetran proposar eines i metodologies per recolzar ramaders i ramaderes en una pastura exitosa i beneficiosa econòmicament per a elles, compatible i promotora de la conservació de la biodiversitat forestal, la disminució del risc d’incendi i la mitigació del canvi climàtic. Un altre objectiu molt important d’aquest projecte es assessorar, guiar i divulgar sobre com fer un ús de la silvopastura, coordinadament i amb benefici mutu entre gestors/es, propietaris/es forestals i ramaders/es. 

 

Activitat finançada a través de l'Operació 01.02.01 de Transferència Tecnològica del Programa de desenvolupament rural de Catalunya 2014-2022.