RESALVEO
Projectes nacional
Durada del projecte: 
des. 2004 a des. 2007

Respostes a la reservació i la sequera de boscos mixtos d'alzina i roure. Anàlisi de la recuperació sota la perspectiva del canvi global.

Introducció

Aquest projecte es du a terme a la zona experimental de Biosca (Serra de Castelltallat, Bages) cremada en l'incendi de 1998. Aquesta zona és representativa de la regeneració postincendi de nombroses àrees de la Catalunya central on l'alzina i el roure van rebrotar vigorosament després del foc.

Els objectius del projecte són analitzar l'efecte de la sequera i la gestió (aclarida de plançonada) en el creixement i supervivència d'alzines i roures, en el balanç de carboni i nutrients d'ambdues espècies, en l'acumulació de reserves (midó) que presenten i en el fluxe de carboni al sòl. També s'analitza mitjançant modelització els efectes de diferents projeccions d'escenaris de canvi climàticsobre aquestes espècies.

Els tractaments experimentals de gestió es van realitzar la primavera de 2004 i l'aplicació de sequera, la de 2005. Per mesurar les condicions ambientals s'ha instal·lat una estació meteorològica i per a les condicions del sòl, una sonda TDR.

  • Zona de tractament de sequera i gestió. Autor: Santi Sabaté.